Hoppa till innehåll

UNO extreme regler

UNO extreme regler

Målet med spelet är att vara den första spelaren som når 500 poäng. Den första spelaren som blir av med alla sina kort får poäng för de kort övriga spelarna har på handen.

Snabbregler för UNO extreme

Syftet med spelet är att vara den första spelaren som förlorar alla sina kort. Varje spelare får 7 kort vardera, och resten av korten placeras i en hög på bordet med ett kort placerat bredvid i en ”bortkastningshög”. Korthållaren vänds sedan på och det första kortet dras och placeras med framsidan uppåt på bordet. Spelarna turas om att spela sina egna kort, och när de inte har några fler kort kvar måste de trycka på ON knappen på korthållaren. Den sista spelaren som står kvar vinner spelet! UNO extreme är ett fartfyllt och spännande spel.

UNO extreme spelet under gång

UNO extreme spelas med UNO kort och varje spelare får sju kort. Den första spelaren måste nu börja med att placera ett av sina kort i ”bortkastningshög”. Detta kort måste vara av samma färg som det som redan ligger där eller av samma valör. Till exempel: i ”bortkastningshögen” ligger en röd 7:a – så du kan lägga vilket rött kort som helst eller en 7:a i vilken färg som helst. Om du inte har något kort som kan spelas måste du dra ett kort från kortleken.

Om du inte har några kort att lägga till måste du klicka på knappen på korthållaren. Om korthållaren inte ger dig något kort (bra för dig) går spelet vidare till nästa person i tur. För det andra, om kortinnehavaren ger dig ett kort kan du antingen spela det eller lägga det på din hand.

En av de viktigaste reglerna att komma ihåg är att om korthållaren ger dig ett kort måste du plocka upp det och spelet fortsätter till nästa person. Detta innebär att du inte bara kan lämna kortet vidare om du inte vill ha det. Precis som i vanlig UNO måste du ropa UNO! när du bara har ett kort kvar på handen. Detta ska ropas ut så fort du lägger till det näst sista kortet. Om du glömmer att göra detta måste du klicka på korthållaren två gånger.

UNO extreme specialkort

Det finns åtta olika typer av kort:

  • Reverse – Det här kortet ändrar spelets riktning. Spel till vänster blir till höger och vice versa
  • Skip – Spelaren får hoppa över ett kast!
  • Wild Card – Det här kortet kan placeras på vilket som helst av dina kort. Spelaren som placerar detta väljer färg för alla dessa färger!
  • Hit 2 – För att börja måste spelaren trycka på knappen på sin korthållare två gånger. Han får också stå över den medan han gör detta!
  • Discard all – Kortet placeras ovanpå alla vanliga kort i denna färg.
  • Wild Hit-Fire – När det här kortet spelas har en spelare möjlighet att välja vilken färg och sedan klicka på endera sidan tills det är deras tur.
  • Trade Hands – Den första spelaren byter ut alla sina kort mot ett annat, av vilket slag som helst.
  • Wild All Hi – När det här kortet spelas får spelaren som spelar det välja vilken färg och alla andra ska trycka på knappen på korthållaren en gång var.